BIURO RACHUNKOWE IZAREK

KSIĘGOWOŚĆ

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

KSIĘGA HANDLOWA

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Podatek VAT – UE

PODATEK AKCYZOWY wyrobów węglowych AKC-WW

K1

K2

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dokumentów sprzedaży
 • obliczanie należnego podatku
 • przygotowanie przelewu do Urzędu Skarbowego
 • sporzadzenie miesięcznych rozliczeń ZUS
 • przygotowanie przelewu do ZUS
 • roczne rozlczenie podatku na podstawie deklaracji PIT-28

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • wydruki książki zgodnie z jej obowiązującym wzorem
 • obliczenie należnego podatku
 • przygotowanie przelewu do Urzędu Skarbowego
 • sporzadzenie miesięcznych rozliczeń ZUS
 • przygotowanie przelewu do ZUS
 • roczne rozlczenie podatku na podstawie deklaracji PIT-36 i PIT36L

KSIĘGA HANDLOWA

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych według wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług VAT)
 • wydruki księgi, dziennika
 • sporządzanie według potrzeb raportów (miesięcznych i rocznych)
 • obliczenie należnego podatku
 • przygotowanie przelewu do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie miesięcznych rozliczeń ZUS
 • przygotowanie przelewu do ZUS
 • roczne rozliczenie podatku na podstawie deklaracji CIT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 • prowadzenie ewidencji zakupów
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji dot. sprzedaży z odwrotnym obciążeniem podatku VAT
 • obliczenie należnego podatku
 • sporządzenie i składanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27
 • przygotowanie przelewu do Urzędu Skarbowego

PODATEK VAT UE

 • prowadzenie ewidencji dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • prowadzenie ewidencji nabyć wewnątrzwspólnotowych
 • prowadzenie ewidencji usług wewnątrzwspólnotowych
 • przygotowanie i składanie deklaracji VAT-UE

PODATEK Akcyzowy od sprzedaży wyrobów węglowych AKC-WW

 • wyliczenie należnej akcyzy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych
 • sporządzanie deklaracji AKC-WW
 • sporządzanie rejestru wystawionych dokumentów dostawy wyrobów węglowych
 • wysyłka dokumentów, zestawień i deklaracji do Urzędu Celnego
 • przygotowanie przelewu należności akcyzowych
 • prowadzenie korespondencji z Urzędem Celnym

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Ryczałt ewidencjonowany

 od 150 zł netto /miesięcznie

Książka przychodów i rozchodów

 od 300 zł netto /miesięcznie

Księga handlowa

 od 1.000 zł netto /miesięcznie

Podatek od towarów i usług

 od 100 zł netto /miesięcznie

ZAINTERESOWANY USŁUGAMI KSIĘGOWYMI?