BIURO RACHUNKOWE IZAREK

KADRY I PŁACE

LISTA KADR I PŁAC

TECZKI AKT OSOBOWYCH

OBSŁUGA ZAJĘĆ KOMORNICZYCH

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (ZUS RMUA)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowywanie przelewów do ZUS
 • przygotowywanie przelewów podatku od wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie informacji o rocznych dochodach pracownika PIT-11 lub PIT-8
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT-4R
 • wysyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zatrudnienia i zwalniania pracowników
 • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP

TECZKI AKT OSOBOWYCH

 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowywanie akt pracowników nowozatrudnionych
 • coroczną weryfikacja akt
 • przygotowywanie wykazu nieprawidłowości
 • przypominanie o kończących się badaniach profilaktycznych
 • przypominanie o kończących się szkoleniach BHP
 • weryfikacja urlopów wypoczynkowych

OBSŁUGA ZAJĘĆ KOMORNICZYCH

 • sporządzanie informacji do komornika
 • sporządzanie dokumentacji dotyczących zbiegu egzekucji
 • nadzór nad wysokością potrącanych kwot
 • przygotowywanie przelewów wierzytelności
 • prowadzenie w imieniu pracodawcy korespondencji z komornikiem
Obsługa kadr i płac

30 zł netto/miesięcznie za 1 pracownika

 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników.

Teczki osobowe

50 zł netto/za pracownika/za rok

 • prowadzenie pełnych teczek akt osobowych pracownika, weryfikacja i wykaz nieprawidłowości.

Obsługa zajęć komorniczych

30 zł netto/za pracownika/za miesiąc

 • prowadzenie pełnych obsługi zajęć komorniczych

ZAINTERESOWANY USŁUGAMI KADROWO - PŁACOWYMI?